Monday, March 14, 2011

Uriam Smith daughters sinGer

1.Te Uea nano angaira-(HERE)
2.e E weteai Iesu-(HERE)
3.Aio Gaai Te Uea-(HERE)
4.I bon berita-(HERE)
5.Iesu nairiko-(HERE)
6.Ti teuna nanoU-(HERE)
7.E tine e mate-(HERE)

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.