Friday, February 18, 2011

NEWS ABOUT KIRIBATI


MAURI ! AIO TE LINK BUKIN RONGORONGON ABARA NAKON TAAI AIKA NANROKO
KAM KONA NI CLIK IAONA AO N ONGORA IAI BA TERA AMIANGO NGKAMII IAI TE NATII NI-I-KIRIBATI N ARON TE KA BARABARA ANNE

KAM RABA AO ENJOY ONGORAMII

BY_OS-BOYZ

(HERE)

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.